Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μία πάθηση του οπτικού νεύρου που συναντάται συχνότερα σε ηλικιωμένα άτομα και συνιστά μία εκ των συχνότερων παθήσεων που οδηγούν σε απώλεια της όρασης. Το οπτικό νεύρο συναντάται στο πίσω μέρος του ματιού και αποτελεί την καλωδίωση που μεταφέρει τις εικόνες που λαμβάνει το μάτι στον εγκέφαλο όπου και ερμηνεύονται δημιουργώντας την αντίληψη που έχουμε για το περιβάλλον μας.

Το γλαύκωμα είναι συνυφασμένο με την ενδοφθάλμια πίεση. Όσο αυξάνεται η ενδοφθάλμια πίεση τόσο αυξάνεται η πιθανότητα βλάβης στο οπτικό νεύρο με συνεπακόλουθη μείωση της όρασης.

Τύποι Γλαυκώματος
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι γλαυκώματος το λεγόμενο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας που είναι και το συνηθέστερο με ποσοστό της τάξης του 90% και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας το οποίο αποτελεί το υπόλοιπο 10%. Ένα ποσοστό 10% των περιπτώσεων της κατηγορίας γλαυκώματος κλειστής γωνίας (δηλαδή περί το 1% επί του συνόλου) αποτελούν την οξεία μορφή που είναι και η μόνη περίπτωση που το γλαύκωμα χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής θα έχει θολή όραση, έντονο πόνο ναυτία και εμετούς και πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε οφθαλμίατρο. Στην πλειοψηφία ωστόσο των περιπτώσεων το γλαύκωμα είναι μία ασυμπτωματική ασθένεια.

Γλαύκωμα και Όραση
Η επίδραση του γλαυκώματος στην όραση είναι δυσανάλογη του βαθμού εξέλιξης του. Η επίδραση στην όραση γίνεται αντιληπτή σε σχετικά προχωρημένο στάδιο αφού ξεκινάει συνήθως επηρεάζοντας την περιφερική όραση που είναι λειτουργικά δευτερεύουσα σε σχέση με την κεντρική. Από την άλλη δυστυχώς και η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα (με εξαίρεση ακραίες περιπτώσεις) και συμβαίνει σε βάθος χρόνου.

Για τους λόγους αυτούς το Γλαύκωμα αποκαλείτε και ο αθόρυβος κλέφτης της όρασης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν είμαστε τακτικοί στο να εξετάζουμε την υγεία των ματιών μπορεί να περάσει πολύς καιρός μέχρι την διάγνωση του προβλήματος όταν πια έχουμε απολέσει σημαντικό μέρος της λειτουργικής μας όρασης.

Οπτικά η απώλεια ινών του οπτικού νεύρου σημαίνει δημιουργία τυφλών σημείων στο οπτικό μας πεδίο. Αυτά τα τυφλά σημεία στην αρχή δεν γίνονται αντιληπτά αλλά σε προχωρημένο στάδιο ενώνονται και προκαλούν όραση σαν μέσα σε τούνελ.

Η αντιμετώπιση του Γλαυκώματος
Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή αφού όσο νωρίτερα εντοπισθεί η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση και ληφθούν μέτρα που θα την επαναφέρουν σε φυσιολογικά επίπεδα τόσο πιθανότερη η ανακοπή περαιτέρω μείωσης της όρασης.

Ι Φαρμακευτική
ΙΙ Χειρουργική
ΙΙΙ Βοηθήματα Χαμηλής όρασης