Κερατόκωνος

Ο κερατόκωνος είναι μία πάθηση του κερατοειδή ο οποίος είναι η πρόσθια επιφάνεια του ματιού. Εμφανίζετε συνήθως κατά την εφηβεία και εξελίσσετε σταδιακά έως την τρίτη με τέταρτη δεκαετία της ζωής όπου και συνήθως σταθεροποιείται. Η πάθηση συμπεριλαμβάνει και τα δύο μάτια αν και ο βαθμός εξέλιξης είναι συνήθως διαφορετικός για κάθε μάτι.

Η συχνότητα εμφάνισης είναι περίπου 1 άτομο ανά 2000 με την πλειοψηφία των περιπτώσεων να μην έχουν καμία κληρονομική προδιάθεση.

Κατά τον κερατόκωνο ένα τμήμα του κερατοειδή λεπταίνει και εν συνεχεία λαμβάνει ένα κωνικό σχήμα αντί του συνηθισμένου που είναι σχετικά σφαιρικό.


Κερατόκωνος και Όραση
Στα αρχικά στάδια ο ασθενής έχει θολή όραση και πιθανώς αυξημένη ευαισθησία στο περιβάλλον φωτισμό καθώς ο κωνικός κερατοειδής προκαλεί εκτροπές και αυξημένο θαμβός γύρω από τα φώτα. Κατά την εξέλιξη του μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας και περαιτέρω μειωμένη όραση λόγω του αυξανόμενου ανώμαλου αστιγματισμού.


Η αντιμετώπιση του Κερατόκωνου
Κατά την εμφάνιση του ο κερατόκωνος μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με ένα συνηθισμένο ζευγάρι γυαλιών ή φακών επαφής. Η προοδευτική φύση της πάθησης οστώσο προκαλεί σχετικά συχνές αλλαγές στην συνταγή, γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ασθενής να κάνει τακτικές εξετάσεις με σκοπό την προσαρμογή της για το καλύτερο δυνατό οπτικό αποτέλεσμα. Από ένα σημείο και μετά τα γυαλιά και οι συνηθισμένοι φακοί επαφής δεν προσφέρουν ικανοποιητική όραση και την καλύτερη λύση αποτελούν κάποιοι εξειδικευμένοι τύποι φακών επαφής.

Στα προχωρημένα στάδια η χρήση φακών επαφής μπορεί να μην είναι αρκετή και μπορεί να κριθεί απαραίτητο κάποιο είδος χειρουργικής επέμβασης. Η χειρουργική αντιμετώπιση του κερατόκωνου δεν αποτελεί θεραπεία αλλά έχει σαν σκοπό την δημιουργία μίας ομαλότερης και ανθεκτικότερης πρόσθιας επιφάνειας ώστε σε συνδυασμό με κάποιο είδος γυαλιών ή συνηθέστερα φακών επαφής να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν η όραση του ασθενούς.


Φακοί Επαφής
Μετά τα αρχικά στάδια η όραση με γυαλιά ή συμβατικούς φακούς επαφής δεν είναι ικανοποιητική και ο καλύτερος τρόπος για την διόρθωση της όρασης στους κερατοκωνικούς ασθενείς αποτελούν εξειδικευμένα είδη φακών επαφής. Όπως προαναφέρθηκε ο λόγος της μειωμένης όρασης της πάθησης είναι η ανώμαλη πλέον πρόσθια επιφάνεια που ακόμα και με την χρήση γυαλιών αποτυγχάνει να εστιάζει την εικόνα στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια του ματιού (τον αμφιβληστροειδή).
Αυτό που επιτυγχάνετε στην ουσία με την χρήση των φακών επαφής είναι η δημιουργία ενός νέου οπτικού συστήματος καλύπτοντας την ανώμαλη πρόσθια επιφάνεια που δημιουργείτε από τον κώνο, με τα δάκρια να καλύπτουν τα κενά μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας του φακού και της πρόσθιας επιφάνειας του κώνου.

Διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς
Ένα σχετικά νέο εργαλείο στην αντιμετώπιση του κερατόκωνου που έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της δομής του κερατοειδούς και την σταθεροποίηση της όρασης είναι η λεγόμενη διασύνδεση κολλαγόνου. Η όλη διαδικασία γνωστή και ως corneal cross-linking διαρκεί γύρω στα τριάντα λεπτά και η ουσία που χρησιμοποιείτε ονομάζετε ριβοφλαβίνη. Μετά την ενστάλαξη στον κερατοειδή η ουσία ενεργοποιείτε με την χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας και δημιουργεί καινούργιες γέφυρες μεταξύ των ινών του κολλαγόνου με σκοπό το πάγωμα της περεταίρω προόδου της ασθένειας. Τα αρχικά αποτελέσματα της θεραπείας διασύνδεσης είναι ενθαρρυντικά και προσδοκάτε η τεχνική να μειώσει κατά το δυνατόν την ανάγκη μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς.


Ενδοκερατικοί δακτύλιοι
Μία εναλλακτική μέθοδος για την εξομάλυνση της πρόσθιας επιφάνειας του ματιού αποτελεί η τοποθέτηση δύο μικροσκοπικών ημιδακτυλίων στις ενδιάμεσες στιβάδες του κερατοειδούς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε η δημιουργία ενός ποιο επίπεδου και σχετικά ανθεκτικότερου κερατοειδούς. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο οι δακτύλιοι μπορούν να αντικατασταθούν ή να αναιρεθούν.


Μεταμόσχευση κερατοειδούς
Ένα ποσοστό 20-25% των περιπτώσεων απαιτεί την αφαίρεση του κεντρικού κερατοειδούς και την αντικατάσταση του με ένα νέο ιστό δωρητή. Αυτή η οδός επιλέγετε συνήθως στα τελικά στάδια τις ασθένειας κατά τα οποία η καλύτερα διορθωμένη όραση δεν επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του ασθενούς ή οι φακοί επαφής δεν είναι πλέον ανεκτοί λόγω της υπερβολικής κυρτότητας του κώνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε μία δωρεάν εξέταση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail ή τηλεφωνικά.