Πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία εμφανίζεται συνήθως μετά το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας. Όταν το μάτι παρατηρεί ένα μακρινό αντικείμενο αυτό εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή. Κατά την όραση κοντινών αντικειμένων για να εστιάσει η εικόνα πάνω στον αμφιβληστροειδή ένας φακός μέσα στο μάτι ο λεγόμενος κρυσταλλοειδής φακός αλλάζει σχήμα. Ο λόγος της εμφάνισης της πρεσβυωπίας είναι η απώλεια μέρους της ελαστικότητας αυτού του φακού με συνέπεια να μην είναι όσο αποτελεσματικός ήταν στο παρελθόν.

Η πρεσβυωπία διορθώνεται με φακούς θετικής ισχύος που έχουν την μορφή γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής. Στην περίπτωση συνύπαρξης κάποιας άλλης πάθησης όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία ή ο αστιγματισμός μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε έναν αριθμό διαφορετικών λύσεων.

α) Ένα ζεύγος διπλοεστιακών ή πολυεστιακών γυαλιών για όλες τις αποστάσεις.
β) Ένα ζεύγος πολυεστιακών φακών επαφής για όλες τις αποστάσεις.
γ) Δύο ζεύγη διορθωτικών γυαλιών, το ένα για κοντινή εργασία (πχ διάβασμα) και άλλο για γενική χρήση.
δ) Φακοί επαφής για γενική χρήση και ένα ζεύγος γυαλιών για χρήση επάνω από τους φακούς κατά την κοντινή εργασία.