Σύνδεσμοι

Πληροφορίες για την Όραση
http://www.allaboutvision.com (αγγλικά)
http://www.lookafteryoureyes.org (αγγλικά)
http://www.nkcf.org (αγγλικά)
http://www.keratoconus-group.org.uk (αγγλικά)
http://www.keratoconos.gr (ελληνικά)
http://www.maculardisease.org (αγγλικά)
http://www.rnib.org.uk (αγγλικά)
http://www.eschenbach.com (αγγλικά)

Πληροφορίες για τους Φακούς Επαφής
http://www.contactlenses.org (αγγλικά)
http://www.optimax.gr (ελληνικά)
http://www.cibavision.com (αγγλικά)
http://www.bausch.com (αγγλικά)
http://www.coopervision.com (αγγλικά)
http://www.acuvue.com (αγγλικά)
http://www.roseklens.com (αγγλικά)
http://www.kerasoft.co.uk (αγγλικά)
http://www.paragoncrt.com (αγγλικά)

Πληροφορίες για τους Οφθαλμικούς Φακούς
http://www.varilux.gr (ελληνικά)
http://www.varilux.com (αγγλικά)
http://www.crizal.com (αγγλικά)

Φιλανθρωπικές Οργανώσεις
http://www.onesight.org (αγγλικά)
http://www.givingsight.org (αγγλικά)

Facebook